Aanpak

Wat kan Development Days voor u betekenen? 

Inventariseren
Het zichtbaar maken en bewust worden van:
• Krachten en kwaliteiten
• Te ontginnen gebieden
• Patronen in gedrag en handelen
• Effectief gedrag
• Kansen en mogelijkheden in de toekomst
• Benodigde competenties
• (Intern) ondernemerschap
• Attitudes (naar klanten en medewerkers) 

Ontwerpen
• Maatwerk aanpak
• Beproefde en verrassende werkvormen
• Grondige, eerlijke en opbouwende terugkoppeling
• Directe terugkoppeling van resultaten
• Eindrapportage door alle betrokkenen 

Beleven
• Aanscherpen inzichten door assessment
• Conclusies omzetten in visie en strategie
• Vertaling naar ontwikkelrichting
• Prioriteiten en acties
• Vastleggen in ontwikkelplan
  (organisatie/afdeling/team/persoonlijk)
• Strategische heroriëntatie
• Bewuste klantbenaderingVolgende pagina